Söka och antagning 2007 tom 2018

Hösten 2007 startade anpassat.se sin tjänst för att söka plats på skolan. Få provtider samt ge besked om antagen, köplats eller avslag till Adolf Fredriks Musikklasser.