erfarenhet 1977

1977 Simulering kollektivtrafik Uppsala kommun med systemet Lina.