erfarenhet 1981 – 1988

1981 – 1988 Drift, applikationsutveckling av journalsystemet inom öppenvård.