erfarenhet 1983 – 1985

1983 – 1985 Fastighet- och Personregister, för Senegal, Världsbanken.