fsdata 2016-02-16

2016-02-16 Vår nya kraftiga server började att användas.