grupp 2013-11-26

2013-11-26 Ändrad sökalgoritm vid textsökning. Fler sökbara begrepp.