skolapplikation

ANPASSAT har utvecklat en webbaserad applikation för administration av med begreppen elev, vårdnadshavare, klass, ansvarsgrupp, målgrupp, årskurs, enhet, ämnen, språkval, modersmål, personal, lärare, kontakter, personalfrånvaro. Sedan finns även direktanmälan av elev via Internet och hantering av köplats till skolan.

 • 2018-05-03 Systemuppgradering.
 • 2015-08-30 Systemuppgradering.
 • 2014-09-01 Utökad läsårshantering. Systemuppgradering.
 • 2013-10-25 Frånvaroregistrering av skolpersonal.
 • 2013-09-27 Nya rapporter.
 • 2013-08-12 Hantera läsår tio år framåt till och med läsåret 2023/2024.
 • 2013-08-05 Systemuppgradering.
 • 2013-ANP_3231skolapplikation
  ANPASSAT har utvecklat en webbaserad applikation för administration av skolor.
 • 2013-ANP_3291gruppapplikation
  ANPASSAT har utvecklat en webbaserad applikation för administration av föreningar. Från stora förbund med över hundra underföreningar uppdelande på olika nivåer. Till mindre enskilda föreningar på 20 till 80 medlemmar.
 • 2007-DSC_0029ansöknings och antagningsapplikation
  ANPASSAT har utvecklat en webbaserad applikation för administration av provsjungningar till antagning till musikklasser. Från webbaserad anmälan, planering av testtider, mail-avisering av testtider, gruppbokning, till enskilda tider. Administration vid genomförande av musiktester, mail-avisering av resultat. Planering av nya klasser, hantering av olika elevers önskemål, vid hantering av antagna elever. Flera skolor kan hanteras samtidigt.
 • 2013-ANP_3266_orglång erfarenhet
  Vår erfarenhet sträcker sig från 1977 med tidigare erfarenhet inom: Simuleringsmodeller för kollektivtrafik. Hjälp att bygga upp relationer inom en organisation. Programmeringsverktyg för applikationsutvecklare. Kommunala applikationer för renhållnings- och va-administratorn. Bokningsapplikation för container- och slamtömnings- bil. Ruttplanering av sopbil.