lång erfarenhet

ANPASSAT's erfarenhet sträcker sig från 1977 med tidigare erfarenhet inom: Simuleringsmodeller för kollektivtrafik. Hjälp att bygga upp relationer inom en organisation. Programmeringsverktyg för applikationsutvecklare. Kommunala applikationer för renhållnings- och va-administratorn. Bokningsapplikation för container- och slamtömnings- bil. Ruttplanering av sopbil.

ANPASSAT har ”lagrat” äldre uppgifter åt kommuner i ett egenutvecklat webbaserad applikation under namnet ”sparat.se”

ANPASSAT Tinga är vårt bokningssystem. Som används av Lastbilscentraler , Slam-entreprenörer , och andra som vill boka resurser.

 • 2008 – * Applikation för skolor.

 • 2007 – * Applikation för ansökan och antagning till utbildning.

 • 2002 Bokstaven. Bokningsapplikation till lastbilscentral.

 • 2000 Sparat.se Sparade kommunala uppgifter vid övergång till 2000-talet.

 • 1999 – * Applikation för förbund och föreningar.

 • 1998 Applikation för anläggningsregister över va anslutningar till fastigheter.

 • 1983 – 1985 Fastighet- och Personregister, för Senegal, Världsbanken.

 • 1981 – 1988 Drift, applikationsutveckling av journalsystemet inom öppenvård.

 • 1981 – 1983 Olycksstatistik och klassificering av trafikolyckor.

 • 1981 Applikationsutveckling av utskrifter av kartor i färg.

 • 1980 – * Organisationsutveckling.

 • 1979 – * Applikationer för renhållning- och va-administration.

 • 1978 – 1979 Stockholms kommuns utrednings och statistik kontor.

 • 1977 Simulering kollektivtrafik Uppsala kommun med systemet Lina.

 • 2013-ANP_3231skolapplikation
  ANPASSAT har utvecklat en webbaserad applikation för administration av skolor.
 • 2013-ANP_3291gruppapplikation
  ANPASSAT har utvecklat en webbaserad applikation för administration av föreningar. Från stora förbund med över hundra underföreningar uppdelande på olika nivåer. Till mindre enskilda föreningar på 20 till 80 medlemmar.
 • 2007-DSC_0029ansöknings och antagningsapplikation
  ANPASSAT har utvecklat en webbaserad applikation för administration av provsjungningar till antagning till musikklasser. Från webbaserad anmälan, planering av testtider, mail-avisering av testtider, gruppbokning, till enskilda tider. Administration vid genomförande av musiktester, mail-avisering av resultat. Planering av nya klasser, hantering av olika elevers önskemål, vid hantering av antagna elever. Flera skolor kan hanteras samtidigt.
 • 2013-ANP_3266_orglång erfarenhet
  Vår erfarenhet sträcker sig från 1977 med tidigare erfarenhet inom: Simuleringsmodeller för kollektivtrafik. Hjälp att bygga upp relationer inom en organisation. Programmeringsverktyg för applikationsutvecklare. Kommunala applikationer för renhållnings- och va-administratorn. Bokningsapplikation för container- och slamtömnings- bil. Ruttplanering av sopbil.